Messukeskuksen 10 000 euron suuruinen Ympäristön hyväksi -palkinto on myönnetty L&T:n ruokahävikin määrän vähentämiseksi suunnitellulle seurantasovellukselle, Hävikkimestarille. Palkinto jaettiin ke 12.10. FinnBuild-tapahtuman avajaisten yhteydessä Messukeskuksessa, Helsingissä. Ympäristökilpailun teemana oli kiertotalous.

Hävikkimestari visualisoi ravintolan ruokahävikin määrän ja auttaa selvittämään sen muodostumisen taustalla olevat syyt. Sovelluksen avulla visualisoitu tieto palautuu lyhyellä syklillä ravintolan työntekijöille, jotka tekevät konkreettisia toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi. Näin ravintolat löytävät parhaat keinot ruokahävikin pienentämiseksi.

Hävikkimestarin avulla on saavutettu hyviä tuloksia. Puolen vuoden pilotin aikana asiakasravintolan ruokahävikki putosi 45 %, asiakas saavutti merkittävät kustannussäästöt ja vähensi merkittävästi ruokahävikistä syntyviä ympäristövaikutuksiaan. 500 lounastajan linjastolounasravintolassa on säästetty kuukausittain yli 800 lounaan verran ruokaa ja rahaa. Jos taso säilyy, säästöt ovat vuositasolla jopa 20 000 euroa.

”Hävikkimestari vastaa yhteen erittäin ajankohtaiseen ja merkittävään ympäristökysymykseen eli ruuan hävikkiin, joka järkevästi toimimalla voisi olla suureksi osaksi vältettävissä. 50 % maailman maapinta-alasta ja 70 % puhtaasta vedestä kuluu ruoantuotantoon, ja 30 % ilmastopäästöistä syntyy ruoantuotannossa. Hävikiksi päätyvän ruoan tuottamisen aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat noin 1 000 miljoonaa CO2-ekvivalenttikiloa. Ravintoloilla on hävikin muodostumisessa merkittävä vaikuttamisen paikka, johon Hävikkimestari tuo hyvän avun”, perustelee raadin valintaa pääjohtaja Lea Kauppi Suomen ympäristökeskuksesta.

Hävikkimestari auttaa osaltaan Suomea kohti kiertotalousyhteiskuntaa

”Ruokahävikki on kiertotalouspaketissa tunnistettu merkittävä ongelma, jonka ratkaisemista pidämme tärkeänä. Hävikkimestarin avulla voimme vähentää ravitsemuspalveluiden tuottamaa ruokahävikkiä merkittävästi ja pelastaa suurilla ympäristövaikutuksilla tuotettu ruoka joutumasta roskiin. Pilottiravintolassamme tämä tarkoitti yli 10 000 kiloa vähemmän ruokajätettä vuodessa”, Lotta Toivonen, L&T:n ympäristöjohtamisen asiantuntija summaa.

”Hävikkimestarin avulla voimme auttaa asiakkaitamme parantamaan tulostaan ja samalla viedä Suomea kohti kiertotalousyhteiskuntaa. Kehitämme jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja ympäristönäkökulman huomioiden. Hävikkimestari on hyvä esimerkki palvelusta, jossa ympäristöhyödyt ja taloudelliset hyödyt kulkevat käsi kädessä”, Lotta Toivonen jatkaa.

”On hienoa saada tunnustusta ympäristön hyväksi tehdystä työstä. Palkintorahat käytämme Hävikkimestarin kehittämiseen, jotta se palvelisi asiakkaitamme entistäkin paremmin”, Lotta Toivonen toteaa.

Ympäristön hyväksi on Suomen Messusäätiön rahoittama 10 000 euron suuruinen palkinto, joka jaetaan yhteistyössä Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Raatiin kuuluivat tällä kertaa Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja Lea Kauppi ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Sari Siitonen. Palkinto jaetaan nyt kuudennen kerran. Palkinnon teemana oli tänä vuonna kiertotalous.