Hävikkimestari on nyt ensimmäistä kertaa käytössä kotitalouksilla, kun L&T:n ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksessa mitataan kolmen viikon ajan kotitalouksissa syntyvää ruokahävikkiä. Kolme tutkimusryhmää, yksin asuvat, pariskunnat sekä lapsiperheet, syöttävät kaiken kotona syntyvän ruokahävin Hävikkimestariin.

Kahden ensimmäisen viikon aikana osallistujien on tarkoitus heittää ruokaa pois kuten tavallisesti, jotta kotitalouksien ruokahävikistä saataisiin todenmukaisia tietoja. Kolmatta viikkoa varten tutkimuksen osallistujille jaetaan ohjeita ruokahävikin vähentämiseen, ja tällä viikolla ruokahävikin määrä pyritään minimoimaan.

Ruokahävikkitutkimuksen tulokset julkaistaan Hävikkiviikolla, joka järjestetään tänä vuonna 11.-17.9.