Kehitämme Hävikkimestaria jatkuvasti paremmaksi asiakkailta tulevan palautteen pohjalta. Parannukset ovat usein pieniä sovelluksen käyttöä helpottavia asioita, tai uusia tapoja visualisoida ravintoloiden ruokahävikki yhä selkeämmin ja informatiivisemmin. Kevään aikana Hävikkimestariin on tullut useita käyttöä helpottavia ominaisuuksia, ja lisäksi kehitteillä on suurempi lisäosa ravintoloiden lautashävikin minimoimiseksi.

Parin viime kuukauden aikana Hävikkimestarissa on esimerkiksi tehty uudistuksia kaavioihin, joilla ravintolan ruokahävikkiä havainnollistetaan. Syiden jakauma -kaavio näyttää nimensä mukaisesti ruokahävikin syiden mukaan jaoteltuna. Nyt kaaviossa pystyy tarkastelemaan hävikin syitä myös ruokatyypeittäin, joten esimerkiksi leivän hävikin syyt ja niiden osuudet saa selville helposti.

Täysin uusi kaavio on ruokahävikin kehitystrendi, jonka trendiviiva antaa selkeän kuvan ruokahävikin kehityksestä pitkällä aikavälillä. Ilman trendiviivaa kehityksen suuntaa voi olla vaikea hahmottaa, koska ruokahävikin määrä saattaa vaihdella hyvinkin paljon.

Lisäksi Hävikkimestariin on tehty monia sovelluksen käyttöä helpottavia ominaisuuksia, joista hyviä esimerkkejä ovat kerro kirjaus -painike ja materiaalipankki. Jos samaa ruokaa on jäänyt monta astiallista, niitä ei tarvitse syöttää sovellukseen erikseen, vaan kirjauksen pystyy nyt kertomaan. Hävikkimestariin on myös lisätty materiaalipankki, josta löytyy näin alkajaisiksi käyttöohjeita sovelluksen eri tasoisille käyttäjille. Käyttöohjeet ovat erityisen hyödylliset henkilökunnan uusille jäsenille, joille Hävikkimestari ei vielä ole tuttu.

Suurempi tulossa oleva ominaisuus on lisäosa, jolla halutaan saada ravintolan asiakkaat mukaan vähentämään ruokahävikkiä. Etenkin oppilaitoksissa suuri osa ruokahävikistä koostuu ruoasta, jonka asiakkaat ottavat lautaselleen, mutta jättävät syömättä. Tätä lautashävikiksi kutsuttua ruokahävikkiä voidaan vähentämää vain yhdessä asiakkaiden kanssa.  L&T on aloittamassa yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen kanssa kokeilun, jolla pyritään selvittämään mahdollisimman tehokkaita keinoja viestiä asiakkaille lautashävikistä.