Hävikkimestarin palvelupäällikkö Lotta Toivonen on siirtynyt L&T:ltä uusiin haasteisiin. Hävikkimestarin parissa jatkavat projektipäällikkö Eveliina Lindell sekä ympäristöjohtamisen asiantuntija Jenni Takala, joilla on jo kokemusta Hävikkimestarin parissa työskentelystä. Lisäksi heidän tukenaan on Hävikkimestari-tiimi, joka kehittää palvelua eteenpäin.

Luonnonvarakeskuksen tutkimus lautashävikin minimoimikseksi on alkanut ja tuloksia odotamme syksyn aikana. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, mikäli haluat lautashävikin seurannan käyttöösi ensimmäisten joukossa.

Olemme lisänneet Hävikkimestariin monia uusia ominaisuuksia vastataksemme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.

Osa asiakkaistamme seuraa Hävikkimestarin avulla kuorien ynnä muiden syömäkelvottomien raaka-aineiden keittiössä syntyvää määrää. Nyt näiden biojätteiden kustannukseksi voi määritellä 0 euroa, jolloin ne eivät vaikuta ruokahävikin kustannuksiin tuloksia laskettaessa.

Asiakkaan pääkäyttäjän on mahdollista luoda ravintoloistaan ryhmiä, mikä mahdollistaa muun muassa tulosten seurannan toimialoittain ja ruokatyyppien ja niiden kustannusten päivittämisen keskitetysti usealle ravintolalle samanaikaisesti.

Raporttien tarkastelun yhteydessä on mahdollista nähdä helposti sovellukseen kirjatut selitykset ruokahävikin poikkeukselliselle synnylle, kun ne on syötetty sovellukseen hävikin kirjaamisen yhteydessä. Näin tieto pysyy tallessa ja siirtyy eteenpäin, vaikka hävikin kirjannut henkilö ei olisi paikalla hävikkitapaamisessa.

Olemme myös päivittäneet raporttien värejä, jotta ne erottuisivat toisistaan entistä paremmin ja tuloksia olisi entistä helpompi tulkita.

Uusi kaavio: Kustannusten kehitys

Kustannusten kehitys -raportissa näkyy oletuksena kustannusten yhteenlaskettu summa. Tietoja on mahdollista tarkastella myös ravintoloittain (pääkäyttäjä) tai syntypaikoittain (ravintolapäällikkö).

Jäikö kysyttävää? Ota yhteyttä asiakaspalveluumme: havikkimestari@lassila-tikanoja.fi tai puh. 010 309 8100.